F a l s a a t i

Bilinmeyen  Şaman Falı  /  Tarot Falı  /  Falla ilgili iletişime geçmek istiyorum. / Konuşmalar

 


Şems'ül Maarif'ten bilinmeyen konular ve büyü hakkında bilgiler.
Şemsül Maarif
Şemsül maarif islam alimlerinden imam Ahmed Elbuni'nin eseridir Ahmed Elbuni İbni arabi'nin çağdaşlarındandır.622 hicri senesinde vefat etmiştir.40'a yakın büyük eseri vardır.Elbuni'nin esrleri düşündürücü ilahi gizlilikler hakkındadır.Ön sırada olan Allah'ın velilerindendir.Şemsül maarif ilim fazilet süzgecinden geçmiş denenmiş uygulanmış bir tür ruhi tıp kitabıdır.Bir büyü ya da fal kitabı sanılsa da aslında kitap islami ölçüler ve bilgilerin ışığında yazılmış ,içerisindeki bilgilerin kötü amaçlarla kullanılmaması kullananların günaha girecekleri Elbuni tarafından peşinen söylenerek okuyucu uyarılmıştır.Elbuninin amacı kitabındaki bilgilerin iyi yolda kullanılmasıdır.
Elbuni'nin önemli eserlerinden bazıları:
Esrarül hüruf vel kelimat,İzharül rümuz ve ibdaül künuz,Bahrül vükuf fi ilmül evfak vel hüruf,Tühfetül ahbab ve meniyyetül icab fi esrarı Bismillah ve fatihatül kitab,Tenzilül ervah fi kavalibül eşbah,Cevahirül esrar ficevahirül izar,Hizbü nasır,Risaletül tecelliyat,Risaletül şuhud,Şerh Esmaül Hüsna,Şemsül maarifül kübra,Şemsül vasılin ve ünsül sairin,Fi sır seyr alel bürak el fikir ve tayr,İlmül Hüda ve esrarül ihtida,Fazailül Besmele,Kinzüllataif.

Şems'ül Maarif'ten
Aşk büyüsü nasıl bozulur
Aşk büyülerini bozmak için nasıl yapıldıklarını bilmek gerekir o büyüye  karşı formüller üretilir,fakat en etkili aşk büyülerini bile bozan yöntemi kullanmak herhalde en doğrusu ve en akıllıcası olacaktır.
Vereceğimiz bu aşk büyüsü formülü sayesinde nice çıldırma derecesine gelmiş sevdiği için intihar etmeyi bile düşünen aşıklar kendini herkese rezil etme derecesine gelenler dahi sevdiklerinden deyim yerindeyse buz gibi soğumuşlardır.
Bu iş için genişce bir cam veya porselen kap alınır kabın içerisine gül suyu,misk ve safran mürekkep niyetine karıştırılarak bu karışım ile Ayetül Kürsi duası yazılır.Sonrada sevilen aşık olunan kişinin adı yazılır.Gece olması beklenir gece vakti bu kap dışarıda yıldızların ışığı altına bırakılır.Sabah olunca kabın içine gül suyu dökülerek hafifçe oğuşturmak suretiyle bu yazılar silinmeli ve aç karnına kahvaltı etmemiş olarak kabın içindeki su içilmelidir.Yine aynı dua ve isim aynı yöntemle tekrar kaba yazılır ve akşam dışarıya bırakılır aynı işlemler üç gün yapılmalı yani yazılmış su üç sabah aç karnına içilmelidir.Üç gün bu işlemleri yaptıktan sonra kara sevdaya tutulmuş olan kişi sevdiğinden soğur onun adını bile anmak istemez adeta onu tanımıyormuş ya da düşmanıymış gibi nefret eder.

Sevilmeyen düşman olunan bir kişiye zarar verdirmek için yapılması gerekenler.
Bir kimsenin üzerine bela gelmesini yahut hastalığa yakalanmasını istiyorsanız o kişi için şunları yapmalısınız.Cumartesi gününe girilen ilk saatlerde Cumartesi günü ayın son günlerine denk gelirse daha etkili olacaktır.Bir kurşun levha almalı ve bu kurşun levhanın üzerine dar yazmalıdır.Daha sonra bu levha üzerindeki yazıya bakışlar sabitlenerek 110 defa arka arkaya dar denir.Sonra zarar görmesi istenen kişinin zarar görmesi için dua edilir .
Yine bu levhanın kişinin evinin ya da iş yerinin içerisine bir köşeye gizlice konulması daha etkili olacaktır.

Sevdiğine kavuşmak için yapılacaklar.
Bir kimse Allahtan hayırlı ne dilerse olur,sevdiğine kavuşmak isteyen kişi cuma günü ikindi namazını kılar sonra abdestli olarak kıbleye döner ya Allah Ya Rahman diye güneş batana kadar zikreder bu adları söylemeye devam eder sonunda sevdiğinin kendisini sevmesini dilerse dileği olur.

şimdi, zamanın çizgiselliğini kaybettiği bu anda, olası geçmiş ve gelecekler öylesine karmaşık bir ağda........

brought you by BizibuL