F a l s a a t i

Bilinmeyen  Şaman Falı  /  Tarot Falı  /  Falla ilgili iletişime geçmek istiyorum. / Konuşmalar

 


Kısmet açan,zengin eden dualar

Büyük İslam Alimlerinden İmam Ahmed El Buni'nin Şemsül Maarif isimli meşhur eserinde tafsiye ettiği duaları falsaati.com sizler için araştırmaya ve istifadenize sunmaya devam ediyor.

Allah'ın Kuddus adı ile ilgili açıklamalar.Kötü arzu ve şehvetten uzak durmak için dua.
Bu şerefli adı çokca ananlar üzerlerinde bulunan kötü düşünce ,kötü arzu ve şehvet duygularından arınıp temizlenmiş olurlar. Bu adı cuma gecesi yazıp üstünde taşıyan kimse sıfatlanmış olduğu bütün kötü sıfatlarını güzel ahlak sıfatlarıyla değiştirip iyi ahlaklı olur. İnsanlar arasında sevilen sayılan bir şahsiyet olur.Adı Abdul Kuddus ve İshak olan kişiler Allah'ı Kuddus adıyla çokca anacak olurlarsa Allahın hayır ve lütfuna mazhar olurlar.

Allah'ın Selam adı ile ilgili açıklamalar.Beladan korunmak için dua
Bu ulu ve azametli adı çokca zikredenler her türlü bela ve afetlerden korunur. Her hangi bir korkusu olan veya birinden yada birşeyden korkanlar bu adı çokca anarsa Hak Taala o kimseleri emniyet altına almış olur.Adı Muhammed olan kişilere de bu adı anmak çok yararlı olur.

Allah'ın Mümin adı ile ilgili açıklamalar.Şüpheden kurtulmak için dua.
Bu azametli adı çokca anan kimseye Hak Taala dilediği haceti verir.Bu adı altın veya gümüş bir levha üzerine kazıyarak yazan üstünde taşıyan kimse şüphe ve vesvese den kurtulur. Bu adı çokca anan kimsenin dili yalandan uzaklaşır.Herkesden güzel kabul görmek,başarı ve şans sahibi olmak isteyenler Hak Taala'nın bu güzel adını çokca anmaya devam etmelidir.Abdül ve mümin adını taşıyanlara da bu adı çokca anmanın faydaları vardır.

Allah'ın Müheymin adı ile ilgili açıklamalar.Saklı gizlilikleri bilmek için dua.
Hak Taala'nın bu adı toplayıcı adlardan biridir.Bu adı çokca anan saklı gizlilikleri bildiği gibi o kişiyi Allah kötü padişah gibi şerli kişilerin şerrinden korur.

Allah'ın aziz adı ile ilgili açıklamalar.Daima güçlü durumda olmak için dua.
Bu adı gümüş bir mühür üzerine kazıyarak üstünde taşıyan bir kimse düşmanlarına karşı daima güçlü olur. Bir kimse bu adı gücü yettiğince tekrara devam ederse Hak Taala o kimseyi düştüğü zilletten kurtarır her yönden emniyeti altına alır. o kişinin içindeki korkuları silmiş olur.Adı Abdül Aziz olanlar bu adı anmakla büyük yarar sağlarlar.

Allah'ın Halik adı ile ilgili açıklamalar.İşciler,Sanayiciler ve çocuğu olmasını isteyenler için dua.
Hak Taala'nın bu adı işciler ile sanayi erbabına çok faideli ve yararlı bir addır.964 er kez zikredilmesi faide getirir.Çocuğu olmayanlar bu adı bir mühüre nakşedip ayın hilal olduğu bir vakit kendilerini mühürleyip eşleriyle cimada bulunurlarsa çocuk sahibi olurlar
.
Allah'ın Bari adı ile ilgili açıklamalar.Sanat erbabının ve doktorların işlerini kolaylaştıran dua.
Allah'ın bu adını çokca zikretmek özellikle demirci,deveci,kuyumcu ve benzer işleri yapanlar için çok faidelidir.Bu güzel adın anılmasıyla yapılacak işlerde düşünce ve akıl kapıları açılmış olur.Doktorlar da Bari adını çokca anarlarsa hastalarını şifaya kavuşturmakta başarılı olurlar.

Allah'ın Musavvir adı ile ilgili açıklamalar.Sanayi erbabına faideli dua.
Bu adı bir mühür üzerine veya pişirilmiş bir toprak çanak parçası üzerine kazıyıp bunu üstünde taşıyan kimsenin yaptığı işde bir bozukluk olmaz,işini kolayca tamamlar.Sanayi ile ilgili daha çok tuğla ,cam eşya,çanak seramik benzeri işlerle uğraşanlara fazlaca faidelidir.1105erlik tekrarlar halinde bu adı anmak fayda verir.

şimdi, zamanın çizgiselliğini kaybettiği bu anda, olası geçmiş ve gelecekler öylesine karmaşık bir ağda........

brought you by BizibuL